www.Debt.cz

Tato doména je na prodej. Pokud chcete mít svoji webovou prezentaci na pěkné adrese www.Debt.cz a pokud by se vám líbilo používat e-mail ve tvaru jméno@Debt.cz, pak klikněte na stránku Koupit tuto doménu a dozvíte se více.


Informace, aktuality, zprávy:

Správa pohledávek

Jedná se o aktivitu (službu), která minimalizuje sumu neuhtazených částek za dodané služby nebo zboží a zlepšuje cash-flow. Její součástí bývá vymáhání dluhů a inkaso. Ten, komu někdo dluží, může svoji pohledávku také odprodat.
Pod pojmem "Správa pohledávek" se také někdy rozumí modul informačního (účetního) systému společnosti.

 

 

Finanční služby

Pod tímto pojmem rozumíme např. finanční půjčky a firemní úvěry, pojištění, platební operace, konverze jedné měny na jinou (směnárenské služby), aj.

a

Finanční služby v ČR se většinou uskutečňují k českých korunách (Kč), dále např. v Eurech (EUR), amerických dolarech (USD), britských librách (GPB) a další měně.

 

Státní dluh České republiky

V roce 2015 činil státní dluh ČR 46% HDP. (V polovině roku 2015 je to cca 42,3% HDP)

Pro srovnání: ve stejné době Slovensko mělo 55,4% HDP a Rakousko 74,5% HDP.

V absolutní částce je to k 1.8.2015 1 663,7 miliard korun (státní dluh), resp. 1 858,5 miliard korun (veřejný dluh České republiky).

 

Státní dluh Řecka

Veřejný dluh Řecka v roce 2015 činí cca 177% HDP, v absolutní částce zhruba 317 miliard EUR.
Řecko je tak zdaleka nejzadluženějším státem v Evropské unii.

 

Státní dluh Ruska

Rusko má nízký dluh veřejných financí. Jeho podíl dluhu k HDP je jeden z nejnižších na světě - v roce 2014 byl cca 12%.

 

Dluh na výživném

Pokud někdo neplní soudem stanovenou vyživovací povinnost (tzv. "alimenty"), znikne mu dluh - tzv. dluh na výživném. Nejčastěji jde o dluh, který má vztah k dětem dlužníka. Vyživovací povinnost může ovšem existovat i ve vztahu k dalším osobám, např. k manželce nebo někomu dalšímu z rodiny.

Dlužníkovi v tom případě hrozí exekuce, popř. uložení výkonu rozhodnutí. Exekuce může být řešena srážkami ze mzdy.

V jakémkoli insolvenčním řízení jsou alimenty považovány za přednostní pohledávku, kterou není potřeba přihlašovat formou pohledávky.

 

Dluh na povinném ručení

ČKP (Česká kancelář pojistitelů) účtuje u každého vozu 50-70 korun za jeden nepojištěný den. To dělá přes 20 tis. Kč za rok!! (platí od 1. ledna 2009)

Více na webu ČKP, http://www.ckp.cz/, tel. 221 772 773.

 

Dluh na zdravotním pojištění

Zlud na zdravotním pojištění může vzniknou vědomě, nebo i nevědomky. Např. když se domníváte, že za Vás zdravotní pojištění platí stát. Na to by si měli dát pozor studenti, nezaměstnaní, nebo i podnikatelé. Další problém může vzniknout, že jste zaměstnaní, ale Váš zaměstnavatel zdravotní pojištění za Vás neplatí.

Penále za nezaplacené zdravotní pojištění činí 0,05% za den. Pokud dlužíte, jedním z řešení je domluvit se s pojišťovnou na splátkovém kalendáři. Dojde-li k takové dohodě, za všech okolností se snažte jej dodržet!

Po zaplacení dlužného pojistného Vám může pojišťovna penále zcela odpustit, nebo jej snížit (není na to ovšem nárok.) Vždy je ale dobré se zdravotní pojišťovnou komunikovat.

 

Dluh na sociálním pojištění

Sociální pojištění platí každý občan ČR. Za někoho (důchodce, studenta, ...) jej ovšem platí stát, za řadového zaměstnance pak jeho zaměstnavatel. Pokud podnikatel nezaplatí pojistné, bude muset v budoucnu zaplatit nejen toto pojistné, ale též penále.

Pokud momentálně nejste schopni platit sociální pojištění, nejlepší je obrátit se přímo na svoji pobočku úřadu sociálního zabezpečení. Ten, pokud vidí snahu dlužníka svoji situaci řešit, volí shovívavější (měkčí) přístup. Může vám být např. stanoven splátkový kalendář a zajištěno nižší penále. (Standardní sazba penále je přitom 0,05% za každý den.)

 

Oddlužení - osobní bankrot

Pokud dlužníkovi hrozí úpadek, může podat insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení. Zákon rozeznává pouze dvě formy oddlužení: zpeněžení majetkové podstaty, nebo plnění splátkového kalendáře.

Zpeněžení majetkové podstaty je způsob oddluženáí, kdy dojde k jednorázovému vyrovnání pohledávek ze zdrojů aktiv dlužníka. Následný postup pak připomíná konkurz. Zpeněžení se děje zejména formou veřejné dražby a prodejem věcí.

Plnění splátkového kalendáře je způsob oddlužení, při němž je dlužník povinen pět let platit pravidelné úhrady ze svých příjmů.


 

Redy-made domény

Volné domény s pěknými SEO parametry (page rank, stáří domény, zpětné odkazy, ...). Tj. domény, které se budou lépe umisťovat ve výsledcích vyhledávačů. Ihned vhodné k využití pro vaši firemní prezentaci.

 Doména  Oblast využití  Podobné domény
Archeo.cz Archeologické, archivní a historické předměty, díla a související služby. Archeoparky. Služby a prostředky pro práci v terénu.  
SkloBohemia.cz Kvalitní, pověstné a ceněné české sklo. Výroba, prodej a export skla.  
Druck.cz Tisk a tiskové služby, tiskárny, atd. Monitoring tisku. Papírový a digitální tisk.  
Asistance.cz Asistenční služby v ČR / EU / ve světě, asistence vaší pojišťovny, ...  
Jewelery.cz Klenotnictví a klenoty. Šperky. zlato, brilianty, luxusní zboží.  
Ferro.cz Železo, ocel, slitiny kovů - tradiční obory českého průmyslu! Metakom.cz, AlberoMetal.cz, Autokov.cz
Energi.cz Energie elektrická či tepelná, obchodování s energií a její ceny. Energie jako opak lidské únavy.  
Prel.cz PRažsá, PRofesionální, popř. PRvní ELektřina. Ceny, dodavatelé a služby, srovnání výhodnosti, atd.  
Vodo.cz Voda a s ní spojená řemesla. Pitná voda do vaší kanceláře. Dodávky a čištění vody. Prostředky, odolné vodě.  
Speditions.cz Doprava, přeprava, spedice, spedition, speditions.   
VzdelavaniUcitelu.cz  Škola a mimoškolní vzdělávání, kursy, online a offline testy, certifikáty, aj. EducationCentre.cz, OnlineLearning.cz, Education-Center.cz, Czech.education
Solton.cz Hudební technika, zařízení a aparatury. Produkty a služby pro muzikanty. Perkuse.cz, Cordial.cz

Poznámka:

  • Konkrétní vlastnosti (včetně ceny) dané domény zjistíte po kliknutí na odkaz.


 - Na začátek stránky - 


TOPlist